Brom jest pierwiastkiem chemicznym z grupy fluorowców i podobnie jak chlor ma silne właściwości utleniające co przekłada się na jego dużą skuteczność w zabijaniu bakterii i likwidacji szkodliwych zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie basenowej. 
Zapach bromu jest zbliżony do zapachu chloru do basenu. Mimo że stosowanie bromu na basenie czy spa powoduje mniejszą jego woń w powietrzu aniżeli chloru, to nadmienić należy, że zapach bromu jest trudno zmywalny ze skóry. 

Jedną z zalet bromu jest jego większa stabilność w wysokich temperaturach aniżeli chloru. Z tego powodu może być z powodzeniem używany do dezynfekcji wody w jacuzzi czy wannach z hydromasażem.

Inną charakterystyczną cechą jest to, że brom pozostaje w wodzie aktywny przez dłuższy czas niż chlor. Tak jak w przypadku używania chloru w wodzie tworzą się chloraminy, tak po zastosowaniu bromu w wodzie powstają bromaminy. Związki te, jednakże różnią się tym, że chlor zostaje "uwięziony" przez aminy traci swoje właściwości oksydujące, podczas gdy brom po związaniu nadal pozostaje aktywny. Oznacza to, że w celu prawidłowej dezynfekcji wody należy użyć mniejszej ilości bromu aniżeli chloru. 

Czy brom używany jest do dezynfekcji wody pitnej? Nie. Szybkość reakcji bromu jest zbyt duża i nie pozwala na jego zastosowanie w instalacjach uzdatniających wodę pitną. Ponadto brom pozostawia w wodzie posmak przypominający medykamenty.

Jest to środek polecany dla wielu osób o wrażliwej skórze, ale niestety nie może być używany przez osoby uczulone na chlor – tu alternatywą może być jedynie aktywny tlen.

Brom do basenu?

Skoro zalety stosowania bromu są tak oczywiste, dlaczego nie jest on tak bardzo rozpowszechniony? Wskazać należy, że w USA oraz innych krajach europejskich brom jest popularnym środkiem dezynfekcji wody basenowej. W Polsce natomiast, brom sosowany jest niezwykle rzadko. Za główną przyczynę takiej sytuacji wskazać należy koszty wytworzenia tego preparatu oraz uzyskania jego certyfikacji. Kolejną niewątpliwą wadą bromu jest konieczność jego odpowiedniego transportu oraz przechowywania - jest to bowiem substancja, która wchodzi w silne interakcje z innymi materiałami, a ponad to jej opary są duszące. Zalety stosowania metody bromowej nie przeważają niestety nad problemami związanymi z jej stosowaniem, dlatego też obecnie, za realną alternatywę dla tej metody wskazać należy korzystanie z aktywnego tlenu.