PROBLEMPRZYCZYNAROZWIĄZANIE PROBLEMU
Woda jasnozielona Rozwój alg

Doprowadzić pH do 7.0 za pomocą pH Minus lub pH Plus. Przeprowadzić superchlorowanie wody Chlorifixem lub Chloriklarem [dwu- trzykrotność normalnej dawki].

Woda ciemnozielona Mocny rozwój alg Doprowadzić pH do 7.0 za pomocą pH Minus lub pH Plus. Przeprowadzić superchlorowanie wody Chlorifixem lub Chloriklarem [dwu- trzykrotność normalnej dawki].
Po nalaniu woda jest brudno-zielona Żelazo w wodzie Doprowadzić pH wody do górnej granicy [pH 7.4] za pomocą pH Plus lub pH Minus. Następnie należy włączyć filtr na kilka dni i intensywnie chlorować wodę Chlorifixem lub Chloriklarem [dwu- trzykrotność normalnej dawki] aż do skutku do momentu wyklarowania wody. Dobrze jest wspomagać proces klarowania środkiem koagulującym w płynie (np. Quickflock Super) wlewanym bezpośrednio do basenu.
Po nalaniu woda ma kolor atramentu Mangan w wodzie Doprowadzić pH wody do górnej granicy [pH 7.4] za pomocą pH Plus lub pH Minus. Następnie należy włączyć filtr na kilka dni i intensywnie chlorować wodę Chlorifixem lub Chloriklarem [pięcio-dziesięciokrotność normalnej dawki] aż do skutku do momentu wyklarowania wody. Dobrze jest wspomagać proces klarowania środkiem koagulującym w płynie (np. Quickflock Super) wlewanym bezpośrednio do basenu.
Woda brązowa Obfitość substancji organicznych Doprowadzić pH do 7.0 za pomocą pH Minus lub pH Plus. Oczyścić za pomocą Quickflock Super w postaci tamponu lub w roztworze następnie przeprowadzić superchlorowanie Chlorifixemlub Chloriklarem [trzykrotna dawka w stosunku do normalnej dawki].
Dno i ściany basenu śliskie Początek rozwoju alg Doprowadzić pH do 7.0 za pomocą pH Minus lub pH Plus. Przeprowadzić superchlorowanie Chlorifixem lub Chloriklarem [dwu- trzykrotność normalnej dawki].
Miejscowe zazielenienie [drabinka, narozniki] Miejscowy rozwój alg Doprowadzić pH do 7.0 za pomocą pH Minus lub pH Plus. Przeprowadzić miejscowe chlorowanie Chlorifixem rozpuszczając dokładnie w zazielenionym obszarze lub zawiesić środek w torebce.
Zmętnienie wody Woda twarda zawierająca cząstki stałe Doprowadzić pH do 7.0 za pomocą pH Minus lub pH Plus. Oczyścić wodę Quickflock Super w postaci tamponu lub w płynie.
Nalot z kamienia Twarda lub bardzo twarda woda Doprowadzić pH do 7.0 za pomocą pH Minus lub pH Plus. Zastosować Calcinex Pool do regulacji twardości wody.
Ciemna linia na ścianach nad powierzchnią wody Warstwa tłuszczu na powierzchni wody Wyczyścić linię wodna za pomoca środka Bordnet. Umieścić w skimerze dwie saszetki Superflock  [po 1 na każde 50m3 wody].
Podrażnienie oczu i nosa Bardzo niskie ph lub reakcja chloru Doprowadzić pH do 7.0 za pomocą pH Minus lub pH Plus. Przeprowadzić superchlorowanie wody Chlorifixem lub Chloriklarem [pięciokrotność normalnej dawki].
Przykra woń chloru Rozkład związków chloru Doprowadzić pH do 7.0 za pomocą pH Minus lub pH Plus. Przeprowadzić superchlorowanie wody Chlorifixem lub Chloriklarem [dwu- trzykrotność normalnej dawki].

CIEKAWE PORADY DLA UŻYTKOWNIKÓW BASENÓW

arrow_upward