Ozonowanie wody

Ozon jest specyficzną formą tlenu o bardzo silnych właściwościach utleniających. Często używany w procesie uzdatniania wody pitnej w stacjach wodociągów. Zastosowanie ozonu nie pozostawia w wodzie żadnych substancji chemicznych tak jak ma to miejsce w przypadku zastosowania innych środków dezynfekujących.

W basenach publicznych ozonowanie spełnia funkcję dodatkowej, szokowej dezynfekcji i przyczynia się do zmniejszenia zapotrzebowania na chlor. Dezynfekcja ta jest niezwykle skuteczna - ozon potrafi zneutralizować bakterie Coli przeszło sto razy szybciej od chloru.

W tym miejscu dodać należy, że błędne jest twierdzenie, że na basenie z ozonowaną wodą nie ma chloru. Ozonowanie jest procesem wyłącznie wspomagającym, a nie zastępującym chlorowanie. Całkowite wyeliminowanie chloru jest niemożliwe. 

Ozonator Prominent

O3

Ozon jest gazem, który szybko wchodzi w reakcję i zmienia się ponownie w tlen. Z tego powodu jego produkcja musi odbywać się na miejscu i gaz ten natychmiast wprowadzany jest do obiegu wody basenowej. Służą do tego dość sporych wymiarów urządzenia. Ze względu na gwałtowność reagowania (toksyczność) ozonu jego ilość musi być w instalacji ciągle monitorowana, a cząsteczki które nie uległy rozpadowi muszą zostać z wody usunięte zanim dostaną się do basenu. Zazwyczaj do całkowitego usunięcia ozonu z wody stosowane są filtry z węglem aktywowanym.

Na basenach prywatnych częściej stosowane są wydajne lampy UV jako metoda wspomagająca dezynfekcję zamiast ozonatorów.

Ozonatory w wannach SPA produkują bardzo niewielką, wręcz symboliczną ilość tego gazu. Główną przyczyną ich stosowania jest chęć całkowitego wyeliminowania potrzeby stosowania chloru.