Płukanie filtra piaskowego jest procesem, bez którego nie można utrzymać czystości wody w basenie. Filtr piaskowy składa się z warstwy piasku, która zatrzymuje zanieczyszczenia i resztki organiczne w wodzie. W miarę upływu czasu i ciągłego użytkowania filtra, zanieczyszczenia zaczynają gromadzić się w piasku, co może prowadzić do spadku skuteczności filtra i pogorszenia stanu wody. Płukanie filtra piaskowego jest procesem, który pomaga usunąć zanieczyszczenia z filtra i przywrócić jego skuteczność.

Ale warto jeszcze dodać drugi czynnik - płucząc filtr piaskowy pozbywamy się pewnej ilości wody z basenu. Jesteśmy zatem zmuszeni dolewać świeżej wody za każdym razem, gdy płuczemy filtr. Tym samym "rozcieńczamy" wodę i poprawiamy jej stan równowagi. Uznaje się, że wymiana 1-3% objętości wody tygodniowo daje jak najbardziej efekty i poprawia stan wody. 

Jak często robić płukanie filtra piaskowego?

Złoże w filtrze piaskowym najlepiej płukać regularnie raz na tydzień. W przypadku dużego zabrudzenia wody w basenie albo intensywnego użytkowania czynność płukania można robić częściej.

Nie należy zwlekać z płukaniem filtra, gdyż pogorszony przepływ wody przez filtr spowoduje pogorszenie stanu wody w basenie i może spowodować niekontrolowany rozwój glonów lub bakterii. Wystrzegaj się płukania filtra raz na 14 czy 21 dni - może to być poważny błąd w eksploatacji basenu! Mętność i zielone miejsca w basenie powinny być dla Ciebie pierwszym sygnałem alarmowym, że płukanie wykonywane jest za rzadko.

Filtr piaskowy wyposażony jest w manometr, na którym możemy zobaczyć jaki jest stan filtra. Jeśli wskazówka jest polu zielonym nie ma konieczności płukania filtra częściej niż raz tydzień. Jeśli osiąga pole żółte lub czerwone to należy przeprowadzić płukanie.
Uwaga! Nie powinno się dopuszczać, aby wskazówka osiągnęła pole czerwone!

Jak wykonać czyszczenie filtra piaskowego?

Oto instrukcja jak zrobić płukanie filtra piaskowego krok po kroku. Przeczytaj koniecznie, jeśli zastanawiasz się jak ustawić tryb płukania filtra i należycie go oczyścić. Czynności nie są skomplikowane i każdy użytkownik basenu powinien pamiętać jak prawidłowo to zrobić. 

 1. wyłącz pompę,
 2. ustaw zawór wielodrożny w pozycji: płukanie wsteczne (backwash, ruckspulen),
 3. włącz pompę na 2 minuty,
 4. wyłącz pompę,
 5. ustaw zawór wielodrożny w pozycji: wypłukiwanie (rinse, nachspulen),
 6. włącz pompę na 1 minutę,
 7. wyłącz pompę,
 8. ustaw zawór wielodrożny w pozycji: płukanie wsteczne (backwash, ruckspulen),
 9. włącz pompę na 2 minuty,
 10. wyłącz pompę,
 11. ustaw zawór wielodrożny w pozycji: wypłukiwanie (rinse, nachspulen),
 12. włącz pompę na 1 minutę,
 13. wyłącz pompę,
 14. ustaw zawór wielodrożny w pozycji: filtrowanie (filter, filtren),
 15. włącz pompę,
 16. sprawdź poziom wody w basenie i dolej, jeśli będzie to konieczne.

Pozycje zaworu 6-drogowego na filtrze

W tabelce przedstawiamy opis wszystkich funkcji zaworu 6-drogowego. Przyda się każdemu, kto regularnie robi płukanie filtra, a zapomniał jakie są inne pozycje zaworu.

Przepływ wody Nazwa pozycji Opis pozycji
filtrowanie (filter, filtren)

filtrowanie

filter, filtern

Ustawienie, w którym filtrujemy wodę przez cały tydzień.

płukanie (backwash, ruckspulen)

płukanie wsteczne

backwash, rucksuplen

Rączka w pozycji wstecznej do filtrowania. Zawsze, gdy wykonujemy płukanie filtra

wypłukiwanie (rinse, nachspulen)

układanie złoża

rinse, nachspulen

W tej pozycji wykonujemy układanie złoża zaraz po płukaniu filtra.
wyrzut (waste, entleeren)

opróżnianie basenu

waste, entleeren

Pozycja, w której z basenu chcemy wypuścić wodę do kanalizacji, lub gdy odkurzamy basen w sposób tradycyjny - wąż i szczotka.

recyrkulacja (recirculate, zirkulieren)

recyrkulacja

recirculate, zirkulieren

Ustawienie cyrkulacji wody w basenie, ale bez udziału filtra. Woda krąży, ale się nie filtruje. Używane np. w celu odpowietrzenia instalacji lub zalania pompy.

zamknięcie (closed, geschlossen)

zamknięcie

closed, geschlossen

W ten sposób zupełnie zamykamy cyrkulację wody basenie i filtrze. Pompa musi być wyłączona!

W moim filtrze zamiast piasku mam kulki filtrujące. Czy płukanie wykonuję wtedy tak samo?

Pomimo, że kulki filtracyjne takie jak Fibalon czy Aqualoon pochłaniają brud to dobrą praktyką jest, aby również płukać je - co 7-10 dni. W takim przypadku proces płukania przebiega tak samo. Korzystne jest, aby większe cząsteczki brudu zostały usunięte z kulkowego złoża. Poprawi się przepływ. Świeżo dolana woda rozcieńczy nam basen i tym samym poprawi parametry wody.

CIEKAWE PORADY DLA UŻYTKOWNIKÓW BASENÓW