Istotą uzdatniania wody w basenie jest uzyskanie krystalicznie czystej wody. W tym celu niezbędne jest posiadanie filtra basenowego o odpowiedniej wydajności, a także regularne stosowanie chemii do basenu. Ale nawet wtedy w wodzie basenowej mogą być obecne pewne substancje, które niezwykle trudno jest odfiltrować. Mogą to być związki powstałe w wyniku działania chloru, ale też np. żelazo i mangan.

Jak wyklarować wodę w basenie?

Flok (ang. flock) lub inaczej koagulant to związek chemiczny zdolny do łączenia małych, rozpuszczonych w wodzie cząstek w większe. Te rozpuszczone cząstki to najczęściej rozbite algi, mocznik, fosforany, aminy i inne związki, które często stanowią pożywienie dla bakterii i glonów.  Sprawiają one, że woda nie jest doskonale przejrzysta, lecz wydaje się nieznacznie "zamglona".
Samo użycie tradycyjnego filtra piaskowego nie usunie tych cząstek z wody, gdyż są po prostu za małe – przelatują przez złoże filtrujące.

Aby woda była prawidłowo oczyszczana niezbędne jest użycie koagulantu - czyli środka, który sprawi, że małe cząstki zaczną łączyć się w większe (stworzą tzw. kłaczki). Połączone cząsteczki z łatwością zostaną wychwycone przez filtr.

Regularne stosowanie środka do koagulacji powoduje poprawę jakości wody i zmniejszenie zapotrzebowania na środki dezynfekujące.

Przedawkowanie klaryfikatora

Istotne jest, aby dawkowanie środka do klarowania było zawsze przestrzegane. Za dużo koagulantu w basenie może doprowadzić do zmętnienia wody, a czasami do białej wody. Najczęściej problem samoczynnie ustępuje po 2, 3 dniach filtracji. Większość środka klarującego osadzi się na filtrze. Wtedy zalecane jest wykonanie płukania filtra.

Jaki koagulant do basenu wybrać?

Produkty do koagulacji występują w postaci płynnej lub w stałej.  Preparaty w formie płynnej takie jak Quickflock Super czy Superklar stosowane są do szybkiego, doraźnego usuwania mętności z wody. To produkty dedykowane dla basenów, w których nie ma filtra piaskowego, a jest kartusz.

Proces ciągłej, powolnej koagulacji uzyskamy natomiast dzięki stosowaniu floka w postaci wkładów - Superflock Plus. To jednak produkt dla basenów wyposażonych w skimmer oraz filtr piaskowy. Wkłady te - białe poduszeczki - umieszcza się w skimmerze, a przepływająca woda powoli je rozpuszcza.

Warto przypomnieć, że proces płukania filtra należy wykonywać regularnie, ale nie częściej niż w odstępach 5-7 dniowych. 

Filtry kartuszowe a koagulacja

Filtry kartuszowe (papierowe) zazwyczaj stosowane w mniejszych basenach i umożliwiają skuteczną filtrację wody. Filtracja również i w tym przypadku może być wspomagana przez koagulację.

Ale uwaga - nie każdy środek do koagulacji (klaryfikator) nadaje się do stosowania przy filtrach kartuszowych. Należy sprawdzić taką informację na opakowaniu produktu.

Najlepszym środkiem do koagulacji w przypadku filtrów papierowych jest opracowany przez firmę Bayrol Superklar.

CIEKAWE PORADY DLA UŻYTKOWNIKÓW BASENÓW