Klarowanie wody - koagulacja

Flok (ang. flock) lub inaczej koagulant to związek chemiczny zdolny do łączenia małych, rozpuszczonych w wodzie cząstek w większe. Te rozpuszczone cząstki to najczęściej rozbite algi, mocznik, fosforany, aminy i inne związki. Sprawiają one, że woda nie jest doskonale przejrzysta lecz lekko zamglona. Często stanowią pożywienie dla bakterii czy glonów.
Samo użycie tradycyjnego filtra piaskowego nie usunie tych cząstek z wody, gdyż są po prostu za małe – przelatują przez złoże filtrujące.

Aby woda była prawidłowo oczyszczana niezbędne jest użycie koagulantu - czyli środka, który sprawi, że małe cząstki zaczną łączyć się w większe (stworzą tzw. kłaczki), które już z łatwością zostaną wychwycone przez filtr. Regularne stosowanie środka do koagulacji powoduje poprawę jakości wody i zmniejszenie zapotrzebowania na środki dezynfekujące.

Środki do koagulacji

Produkty do koagulacji występują w postaci płynnej lub w postaci stałej. Przeważnie produkty płynne takie jak Quickflock Super czy Superklar stosowane są do szybkiego, doraźnego usuwania mętności z wody - np. wtedy gdy wystąpił problem z wodą.
Proces ciągłej, powolnej koagulacji uzyskamy dzięki stosowaniu floka w postaci wkładów - Superflock Plus. Wkłady umieszcza się w skimmerze, a przepływająca woda powoli je rozpuszcza. Warto wspomnieć w tym miejscu, że proces płukania filtra należy wykonywać regularnie, ale nie częściej jak na 5-7 dni.

Filtry papierowe - koagulacja

Filtry papierowe (kartuszowe) zazwyczaj stosowane w mniejszych basenach umożliwiają skuteczną filtrację wody. Filtracja również i w tym przypadku może być wspomagana przez koagulację. Najlepszym do tego środkiem jest opracowany przez firmę Bayrol Superklar.