Klarowanie wody - koagulacja

Flok (ang. flock) lub inaczej koagulant to związek chemiczny zdolny do łączenia małych, rozpuszczonych w wodzie cząstek w większe. Te rozpuszczone cząstki to najczęściej rozbite algi, mocznik, fosforany, aminy i inne związki. Sprawiają one, że woda nie jest doskonale przejrzysta lecz lekko zamglona. Często stanowią pożywienie dla bakterii czy glonów.
Samo użycie tradycyjnego filtra piaskowego nie usunie tych cząstek z wody, gdyż są po prostu za małe – przelatują przez złoże filtrujące.

Aby woda była prawidłowo oczyszczana niezbędne jest użycie koagulantu - czyli środka, który sprawi, że małe cząstki zaczną łączyć się w większe (stworzą tzw. kłaczki), które już z łatwością zostaną wychwycone przez filtr. Regularne stosowanie środka do koagulacji powoduje poprawę jakości wody i zmniejszenie zapotrzebowania na środki dezynfekujące.

Środki do koagulacji

Produkty do koagulacji występują w postaci płynnej lub w postaci stałej. Przeważnie produkty płynne takie jak Quickflock Super czy Superklar stosowane są do szybkiego, doraźnego usuwania mętności z wody - np. wtedy gdy wystąpił problem z wodą.
Proces ciągłej, powolnej koagulacji uzyskamy dzięki stosowaniu floka w postaci wkładów - Superflock Plus. Wkłady umieszcza się w skimmerze, a przepływająca woda powoli je rozpuszcza. Warto wspomnieć w tym miejscu, że proces płukania filtra należy wykonywać regularnie, ale nie częściej jak na 5-7 dni.

Filtry kartuszowe a koagulacja

Filtry kartuszowe (papierowe) zazwyczaj stosowane w mniejszych basenach umożliwiają skuteczną filtrację wody. Filtracja również i w tym przypadku może być wspomagana przez koagulację. Ale uwaga! - nie każdy środek do koagulacji (klaryfikator) nadaje się do stosowania przy filtrach kartuszowych. Należy sprawdzić taką informację na opakowaniu produktu.
Najlepszym naszym zdaniem środkiem do koagulacji przy filtrach kartuszowych jest opracowany przez firmę Bayrol Superklar.