Jak dbać o basen?

Poniżej przedstawiamy wskazówki, dzięki którym dowiedzą się Państwo jak najlepiej dbać o basen.

  • Baseny wykończone folią oraz baseny poliestrowe powinny być zawsze wypełnione wodą.
  • Liście i inne zabrudzenia powinny być natychmiast usuwane z dna basenu, gdyż mogą doprowadzać do odbarwienia powierzchni basenowych.
  • Podczas dodawania środków należy pamiętać aby urządzenia filtrujące były włączone, tak aby następował ciągły ruch wody. Większość środków chemicznych jest cięższa od wody i może opadać na dno, a tym samym powodować odbarwienia powierzchni basenowej. Szczególnie tyczy się to środków chlorowych w postaci proszku. Dlatego należy wcześniej rozpuszczać lub rozcieńczać środki w plastikowym wiadrze, a następnie wlewać je do basenu (zawsze dodawaj środki do wody, a nie wodę do środków! Nigdy nie mieszaj środków ręką!).
  • Zalecamy dodawanie tabletek chlorowych do pływającego dozownika i unikanie dodawania ich do skimmera. W przypadku wyłączenia obiegu wody, w skimmerze może powstać duże stężenie chloru co w konsekwencji może doprowadzić do odbarwienia folii wokół skimmera.
  • Po dodaniu środków najlepiej odczekać co najmniej jeden cykl filtrowania (około 6 godzin) przed kąpielą. Najpraktyczniejsze jest stosowanie środków wieczorem, po kąpieli. W przypadku niektórych środków Bayrol, woda jest gotowa do kąpieli już 15 minut po ich dodaniu.
  • Należy regularnie czyścić odkurzaczem basenowym dno i ściany basenu aby unikać narastania brudu.
  • W przypadku zauważenia osadów wapiennych lub rdzy należy użyć skoncentrowanego płynu Decalcit do ich zmycia.
  • Należy unikać sytuacji w których pH wody spadnie znacznie poniżej 7.2, gdyż będzie to miało negatywny wpływ na folię basenu lub spoiny płytek ceramicznych. Z drugiej strony wartość pH powyżej 7.8 może powodować nadmierne odkładanie się osadów wapiennych na ścianach basenu i w urządzeniach filtrująco-grzewczych.
  • Należy od czasu do czasu odkamienić układ filtrujący a w szczególności sam filtr za pomocą Decalcit Filter.
  • Zaleca się aby temperatura wody nie przekraczała 30 st. Celcjusza, wtedy folia basenowa powinna wytrzymać co najmniej 10 lat.

Jak dbać o wodę w basenie?

Podczas korzystania z basenu może pojawić się zabrudzenie  jego ścian na linii wody. W celu usunięcia brudu możemy stosować środek Bordnet nawet przy napełnionym basenie. Uwaga: inne (powszechnego użytku) środki czyszczące mogą powodować zmętnienie wody i wytrącanie osadów. Brud i piasek, które są cięższe od wody opadają na dno basenu. Można je usuwać ręcznie (stosując szczotki podłączone do rury ssącej i filtra) lub automatycznie (przy pomocy zdalnego robota do oczyszczania basenu).

Wymiana wody

W basenach prywatnych powinno się dolewać około 3-5% świeżej wody tygodniowo, aby rozcieńczyć gromadzące się w wodzie sole powstałe w wyniku oksydacji i chlorowania.
Często bywa tak, że dolewana woda zawiera duże ilości żelaza, magnezu lub miedzi (gdy pochodzi z własnych studni), co powoduje zabarwienie lub zmętnienie wody w basenie. Można pozbyć się tego problemu stosując "szokowe" chlorowanie* z użyciem preparatów Chlorifix lub Chloriklar, a następnie (w przypadku filtrów piaskowych) przez dodanie Superflock. W przypadku filtrów papierowych wystarczy tylko chlorowanie.

Twarda woda

Jeśli podczas sezonu występują ciągłe problemy z mętnością i osadami to jest to prawdopodobnie spowodowane wysoką twardością wody, w której występują rozpuszczone wodorowęglany wapnia i magnezu. Im wyższa twardość wody tym większe zagrożenie tworzeniem się osadów na brzegach i w urządzeniach filtrujących oraz zmętnieniem wody. W przypadku wody miękkiej pH ulega silnym wahaniom. Dodanie Calcinex na początku sezonu gwarantuje obniżenie i stabilizację twardości wody oraz wyklucza negatywne efekty jej wysokich wartości.

* Szokowe chlorowanie przeprowadza się środkami chlorowymi (patrz krok 2 dozowania środków krok po kroku) stosując zwiększone dawki dozowania według wskazań w instrukcjach.