ODSTĄPIENIE OD UMOWY

14 dni na zwrot

Konsument (Klient) ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie.

Towar

Kompletny towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym. Klient powinien zwrócić towar czysty, kompletny oraz w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu producenta oraz dołączyć dowód zakupu.

Towar należy odesłać na adres siedziby Sklepu. Koszty odesłania towaru w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy ponosi Klient. Jeżeli, ze względu na wielkość lub ciężar przesyłki istnieje problem z dokonaniem zwrotu, należy skontaktować się ze sklepem w celu uzgodnienia szczegółów.
Rozliczenie następuje przelewem na podany w oświadczeniu rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie do 7 dni od momentu jego zwrotu do siedziby Sklepu. Klient otrzymuje równowartość zwróconego towaru oraz koszty przesyłki towaru do Klienta.

arrow_upward